ŤAŽBA
KRYPTOMIEN

Kryptomeny sú fenoménom modernej doby a ich obľúbenosť neustále rastie. Pribúda miest, kde je možné kryptomenami platiť a počet ľudí, ktorí sa zaujímajú o to, ako ťažiť kryptomeny, sa zvyšuje. Ťažba kryptomen teda mining je jednou z možností, ako digitálne meny získavať a profitovať na nich. Najväčšiemu záujmu sa stále teší ťažba Bitcoinu, ale už dávno nejde len o túto najznámejšiu kryptomenu a do popredia sa dostávajú aj ďalšie kryptomeny ako napríklad Monero, Litecoin, či Ethereum.

KRYPTOMENY OZNÁMTE SA


O KRYPTOMENÁCH SA HOVORÍ ČÍM ĎALEJ ČASTEJŠIE A ROZHODNE SA UŽ NEJEDNÁ LEN O ZÁĽUBU POČÍTAČOVÝCH NERDOV. DIGITÁLNYMI MENAMI SA ZAOBERAJÚ AJ EKONOMICKÉ MÉDIÁ A NEZRIEDKA SA O NICH ZMIEŇUJÚ AJ MAINSTREAMOVÉ ZDEĽOVACIE PROSTRIEDKY. ABY ČLOVEK POROZUMEL “ČO NA TOM VŠETCI VIDIA”, JE POTREBNÉ SI STRUČNE PREDSTAVIŤ NIELEN KRYPTOMENY AKO TAKÉ, ALE AJ TO, AKO FUNGUJÚ.

Čo to vlastne sú kryptomeny?

Kryptomena je jedným z typov digitálnej meny a je vytvorená elektronicky. Aj keď častokrát narazíte na pekný obrázok Bitcoinu, na menu si fyzicky nesiahnete a už vôbec si ju nedáte do peňaženky – teda rozhodne nie do tej, v ktorej nosíte svoje “normálne” peniaze, platobné karty, doklady a ďalšie nevyhnutnosti. Kryptomeny sa uchovávajú v tzv. digitálnych peňaženkách, ktoré si bližšie predstavíme neskôr. Systém kryptomien je matematicky a softwarovo veľmi prepracovaný a zapája do procesu svojich používateľov. Kryptomeny vznikli, aby ponúkli bezpečnejšie, transparentnejšie a rýchlejšie platby.

Aké majú kryptomeny výhody?

Kryptomeny ponúkajú alternatívu k bežným platbám, ale aby ich vôbec niekto začal používať, musia mať oproti nim nejaké výhody. A kryptomeny disponujú hneď niekoľkými pozitívami, vďaka ktorým si získavajú čím ďalej širšiu základňu používateľov. Jednou z veľkých predností je decentralizácia systému – prehľady o platbách nemá len jedna inštitúcia, ale prakticky všetci používatelia systému, čo zaručuje transparentnosť platieb. Kryptomeny sa ďalej zaobídu bez prostredníka, ktorým pri peniazoch býva napríklad banka a kryptoplatby tak idú priamo od odosielateľa k príjemcovi, čo je nielen omnoho rýchlejšie, ale taktiež lacnejšie. Vzhľadom na to, že odpadajú poplatky bankám a iným inštitúciám, sú náklady na prevod minimálne. Používatelia si pri kryptomenách ďalej cenia aj anonymitu, keďže platby sa zaobídu bez osobných alebo citlivých údajov. To ale neznamená, že nie je možné transakcie vystopovať. Samozrejme, že tam, kde ide o peniaze, je nutné aj veľmi dôkladné zabezpečenie. Inak tomu nie je ani pri digitálnych menách – vďaka silnému šifrovaniu je takmer nemožné systém prelomiť.

Ako systém kryptomien funguje?

Ako už bolo spomenuté, systém kryptomien je veľmi dobre prepracovaný a dôkladne zabezpečený systém. Jednotlivé kryptomeny fungujú rôzne, preto tu predstavíme najznámejšiu kryptomenu a vysvetlíme, ako funguje Bitcoin. Systém zjednodušene pracuje tak, že transakciu, ktorá prebehne v danej kryptomene overujú používatelia pomocou svojho hardwaru. Toto overovanie prebieha pomocou softwaru, ktorý rieši matematické úlohy a overovanie nevykonáva len jeden človek, ale naopak veľké množstvo používateľov, ktorí sa nazývajú ťažiari. Za úspešné vyriešenie týchto úloh a tým aj potvrdenie platby má ťažiar určitý zisk v jednotkách tejto kryptomeny.

Transakcie, ktoré sa pri jednotlivých kryptomenách vykonávajú, sú zapísané v tzv. blockchaine, čo je v podstate taká digitálna účtovná kniha, kde sú uvedené všetky transakcie určitej kryptomeny. A keďže je celý systém decentralizovaný, blockchain neexistuje len u jedného používateľa, ale naopak jeho kópie majú tisíce počítačov na celom svete. Z tejto vzájomne zdieľanej databáze tak nie je možné už zadané údaje o platbách vymazať. Transakcie vykonané kryptomenou sa do blockchainu ukladajú po tzv. blokoch. Bloky na seba nadväzujú a každý je zapečatený digitálnym podpisom. To všetko tak zamedzuje falšovaniu platieb.

Všetko znie pomerne jednoducho – kryptomeny sa zarábajú tým, že sa potvrdia transakcie ostatných ľudí. Ale samozrejme to má háčik. Tým je u ťažby kryptomien veľké množstvo elektrickej energie, ktorú počítač spotrebuje pri plnení matematických úloh a potvrdzovaní platieb. Samotná ťažba sa tak môže veľmi predražiť a nemusí byť rentabilná. Vysoká spotreba energie ale opäť zabraňuje tomu, aby systém, ktorý stojí na tom, že sa do overovania zapája čo najviac používateľov, mohol niekto zneužiť.

Aké druhy kryptomien vôbec existujú?

Veľká väčšina ľudí si pod pojmom kryptomena predstaví tú najznámejšiu – Bitcoin. Avšak kryptomien existuje omnoho, omnoho viac. Počet kryptomien ide rozhodne do rádov stoviek, niektoré zdroje dokonca hovoria o tom, že ich sú tisíce. Nie všetky kryptomeny ale “prežijú” a sú stabilné na trhu. Pri miningu je tak dobré si vyberať tie, ktoré sú už preverené. Medzi najznámejšie kryptomeny patrí, okrem už spomínaného Bitcoinu, Ethereum, Litecoin, Cardano, Solana, Dogecoin, Tron, Monero alebo Polkadot.

Ako sa od seba kryptomeny líšia?

Vzhľadom na to, že kryptomien existuje naozaj mnoho, je logické, že sú medzi nimi určité rozdiely. Každá kryptomena má svoje špecifiká a vlastnosti, ktorými sa odlišuje od ostatných. V prvom rade majú jednotlivé kryptomeny rôzne systémy použitia či spôsoby ťažby. Odlišnosti nájdeme aj v technológii jednotlivých kryptomien. Rôzna je aj rýchlosť transakcií či stupeň anonymity pri vykonávaní platieb.

Čo všetko má vplyv na ceny kryptomien?

Ťažba a obchodovanie s kryptomenami majú za cieľ predovšetkým zisk. Cena kryptomien je často skloňovaná aj v médiách, veľakrát v negatívnom kontexte. Aj keď sa častejšie dočítame o tom, cena Bitcoinu či ďalších kryptomien padá, z dlhodobého hľadiska hodnota kryptomien, až na menšie kolísanie, prakticky neustále rastie. Ako všetko ostatné na trhu, aj cenu kryptomien určuje dopyt a ponuka. A vďaka rastúcej popularite kryptomien, rozširujúcej sa sieti miest, kde sa nimi dá platiť a ich potenciálu do budúcna ide hodnota kryptomien nahor.

Mining ŤAŽBA KRYPTOMIEN AKO ZDROJ PRÍJMOV


JEDNÝM ZO SPÔSOBOV, AKO KRYPTOMENY ZÍSKAŤ, JE ICH ŤAŽBA ALEBO TZV. MINING. ŤAŽBA KRYPTOMIEN JE, ROVNAKO AKO ŤAŽBA NERASTNÝCH SUROVÍN, ENERGETICKY NÁROČNÁ ZÁLEŽITOSŤ. PRI MININGU JE POTREBNÉ POČÍTAŤ S TÝM, ŽE JE V PRVOM RADE POTREBNÉ INVESTOVAŤ DO HARDWARU NA ŤAŽBU A NÁSLEDNE BRAŤ DO ÚVAHY AJ VEĽKÚ SPOTREBU ENERGIE. PRED ZAČIATKOM ŤAŽBY KRYPTOMIEN JE TEDA DÔLEŽITÉ SI SPOČÍTAŤ, ČI SA VÔBEC VYPLATÍ.

Prečo je ťažba kryptomien tak populárna?

Hlavným dôvodom, prečo sa tisíce ťažiarov po celom svete púšťajú do ťažby Bitcoinu a ďalších digitálnych mien, je samozrejme zisk. Vedľa vlastného obohatenia sa ale kryptomeny používajú aj na ďalšie účely. Uplatnia sa aj pri okamžitých transakciách kamkoľvek do sveta – pri využití kryptomien totiž nie je potrebné čakať, než platbu banka spracuje a transakcie sú vďaka tomu naozaj veľmi rýchle. Používatelia používajú kryptomeny taktiež vďaka nízkym poplatkom a anonymite.

Ako prebieha ťažba kryptomien?

Ak už máte na ťažbu kryptomien pripravený krompáč, tak ho zas môžete odniesť naspäť do pivnice. Mining totiž prebieha na počítači ťažiara, ale najprv je potrebné, aby bol počítač vybavený príslušným hardwarom. Ďalej musí byť používateľ schopný nainštalovať a spustiť ťažiarsky software, čo je pomerne zložité. Ak sa ale všetko podarí, na počítači ťažiara potom beží program, ktorý rieši matematické úlohy, čím potvrdzuje transakcie v danej kryptomene. Za úspešné potvrdenie transakcie potom nasleduje odmena v podobe jednotiek tejto kryptomeny. Vlastná ťažba je tak teda v podstate kontrolou a potvrdením transakcií ostatných používateľov a začlenenie týchto platieb do blokov.

V blockchaine, tedy pomyselnej účtovnej knihe, vytvorí používateľ kryptomeny záznam tým, že vykoná platbu kryptomenou. Následne prichádzajú do hry ťažiari, ktorí tvoria tzv. bloky, čo sú záznamy, ktoré potvrdzujú, že je transakcia validná. Ťažiari pomocou špeciálneho softwaru zisťujú, či sa jedná o platbu, ktorá má správny elektronický podpis, prebieha medzi validnými elektronickými peňaženkami a pod.

Cieľom ťažiarov je teda vytvoriť blok, ktorý prebehnutú transakciu správne potvrdí a následne ju zaradí do blockchainu, za čo získajú odmenu v podobe jednotiek danej kryptomeny.

Aký hardware potrebujem na mining?

Už bolo povedané, že na mining je potrebné špeciálne vybavenie. Aký hardware je na ťažbu kryptomien potrebný? Základom je prirodzene počítač. Na bežnom počítači bohužiaľ ťažba kryptomien nie je možná, a preto je nutné ho trochu vylepšiť. Toto vylepšenie spočíva v zaobstaraní výkonných grafických kariet, ktoré sú pôvodne určené na hranie počítačových hier. Grafické karty sa pri ťažbe kryptomien používajú na riešenie matematických úloh. Čím viac grafických kariet je k počítaču pripojených, tým je ťažobný systém výkonnejší. Počítač s väčším počtom grafických kariet sa potom označuje ako ťažobný rig. Ďalej je potrebné zvoliť pre ťažobný počítač vhodnú základovú dosku, čo sa odvíja od počtu grafických kariet, ktoré budú ťažiť. Ďalej nesmieme zabudnúť aj na ďalšie drobnosti ako CPU, či RAMky.

Ceny hardwaru, predovšetkým grafických kariet, ale v poslednej dobe raketovo stúpajú, a tým sa zvyšujú aj počiatočné náklady na mining. Ak k tomu pripočítame aj vysokú spotrebu elektrickej energie, je potrebné si veľmi dobre spočítať, či sa ťažba kryptomien vyplatí.

Má ťažba kryptomien nejaké riziká?

Systém digitálnych mien nie je úplne nepriestrelný, a teda aj tu sú veci, na ktoré si je treba dať pozor. Medzi najväčšie riziká kryptomien patrí odcudzenie účtu, kde sú kryptomeny uložené. Každý používateľ si svoje kryptomeny ukladá do digitálnej peňaženky. Tie existujú buď online alebo je možné si kúpiť aj hardwarovú digitálnu peňaženku, ktorá sa pripája k počítaču podobne ako napríklad flash disk. Rizikové je teda skôr uchovávanie kryptomien a zabezpečenie účtu, aby používateľ neprišiel o svoje digitálne peniaze. Samotná ťažba ako taká príliš rizík nemá, ak nepočítame zdesenie po obdržaní vyúčtovania za elektrinu.

OBCHODOVANIE ČO VŠETKO SA DÁ S KRYPTOMENAMI PODNIKAŤ


DRUHOU MOŽNOSŤOU, AKO SA KU KRYPTOMENÁM DOSTAŤ A ROZŠÍRIŤ TAK RADY ICH POUŽÍVATEĽOV JE OBCHODOVANIE S KRYPTOMENAMI. ZÁKLADNÝ PRINCÍP JE ROVNAKÝ AKO PRI KAŽDOM INOM OBCHODOVANÍ – ČO NAJLACNEJŠIE NAKÚPIŤ A ČO NAJDRAHŠIE PREDAŤ. OKREM TOHO, ŽE SA TEDA KRYPTOMENY VYUŽÍVAJÚ PODOBNE AKO AKCIE SA S NIMI DÁ TIEŽ ZAOBCHÁDZAŤ AKO S OBYČAJNÝMI PENIAZMI A JE MOŽNÉ ZA NE NAKUPOVAŤ TOVAR ALEBO SLUŽBY. TAKTIEŽ SA VYUŽÍVAJÚ AKO DLHODOBÁ INVESTÍCIA.

Ako sa kryptomeny nakupujú a predávajú?

Ku kryptomenám sa dá dostať taktiež o niečo jednoduchšou cestou než je ich ťažba, a to nákupom. Nákup kryptomien sa dá uskutočniť buď na burze, v zmenárňach alebo v špeciálnych automatoch. Nákup na burze je tým najakčnejším spôsobom obchodovania s kryptomenami. Rovnako ako na bežnej burze, sa aj tu obchodovanie riadi ponukou a dopytom a ceny kryptomien nie sú pevne stanovené. Oproti tomu nákup v zmenárňach sa riadi kurzom kryptomeny. Takže tak ako za určitú čiastku nakupujete koruny, doláre, či inú menu, rovnako uskutočníte aj nákup Bitcoinu alebo ďalších mien. Poslednou možnosťou, kde získať kryptomeny sú potom automaty, ktorých sieť sa, predovšetkým vo väčších mestách, rozširuje. Ideálne je mať v telefóne pripravenú digitálnu peňaženku, a potom už len stačí v automate vybrať, za akú čiastku chcete nakúpiť a zariadenie vás už celým procesom prevedie.

Kde sa dá za kryptomeny nakupovať?

Platby kryptomenou umožňuje čím ďalej viac obchodníkov aj u nás. Teraz je možné kryptomenami platiť na viac než 400 miestach v SR a sieť sa stále rozširuje. Nákupy za kryptomeny akceptuje napríklad Alza, Bitcoin Coffee v Prahe alebo napríklad brnenský DJ Captain Sound. Samozrejme že obchodníkov, kde je možné platiť Bitcoinom a inými menami je omnoho viac. Kde všade je možné kryptomenami zaplatiť ukazuje napríklad kryptomapa coinmap.org.

A ako platba kryptomenami prebieha? Je celkom jednoduchá a veľmi sa nelíši od bežnej platby online pomocou platobnej karty. Napríklad ak chcete vykonať nákup za Bitcoiny v Alze, stačí si pri objednávke vybrať platbu Bitcoinom a stránky vás následne presmerujú na platobnú bránu BitcoinPay. Tam je uvedená bitcoinová adresa, kam sa platba, ktorá prebieha priamo z bitcoinovej peňaženky, pošle.

Kde je možné s kryptomenami obchodovať?

Kryptomeny je možné ťažiť, je možné za ne nakupovať tovar a služby a taktiež sa s nimi dá obchodovať a špekulovať. Cieľom v tomto prípade je kryptomeny lacno nakúpiť, drahšie predať a generovať tak zisk. Obchodovanie s kryptomenami je možné na niekoľkých miestach, napríklad na eToro alebo XTB. Na obchodovanie s kryptomenami dokonca nie je potrebné ich reálne vlastniť.

Future Mining KRYPTOMENY SÚ NAŠA DOMÉNA


ŤAŽBA KRYPTOMIEN VYŽADUJE NIELEN POČIATOČNÉ VKLADY PRI NÁKUPE POTREBNÉHO HARDWARU A ZNALOSTI NA JEHO ZAPOJENIE, ALE TAKTIEŽ JE POTREBNÉ POČÍTAŤ S VYSOKOU SPOTREBOU ELEKTRINY, KTORÁ JE S ŤAŽBOU KRYPTOMIEN SPOJENÁ. PRE ZAČIATOČNÍKOV TAK TOTO MÔŽU BYŤ FAKTORY, KTORÉ HO OD VSTUPU DO SVETA KRYPTOMIEN ODRADIA. IDEÁLNE TAK JE MAŤ PO RUKE SKÚSENÉHO A OVERENÉHO PARTNERA, KTORÝ VÁM POMÔŽE A PORADÍ TAK, ABY STE NA KRYPTOMENÁCH ZAROBILI A NESKONČILI V ČERVENÝCH ČÍSLACH. A PRESNE TAKÝM PARTNEROM JE SPOLOČNOSŤ FUTURE MINING, KTORÁ SA SNAŽÍ SVET DIGITÁLNEHO ZLATA PRIBLÍŽIŤ AJ ŠIRŠEJ VEREJNOSTI.

Ťažba s Future Mining

Spoločnosť Future Mining je skúseným a spoľahlivým partnerom pre ťažbu kryptomien. Dlhé roky sa pohybuje vo svete kryptomien a vďaka desaťročným skúsenostiam so stavbou ťažobných počítačov vie svojim klientom vytvoriť výkonný počítač na mieru a poskytne nielen svoje znalosti, ale taktiež zázemie a servis ťažobného systému. Future Mining dbá na to, aby tvoril špičkový hardware na ťažbu len z tých najkvalitnejších a najmodernejších komponentov.

Samozrejmosťou je u nás správa zariadení – na ťažobné stroje nepretržite dohliada tím našich IT špecialistov, ktorí dávajú pozor na to, aby všetko fungovalo, ako má a ťažobné stroje zo seba vydali maximum. Future Mining dbá aj na zabezpečenie ťažobných strojov, a to nad rámec zabezpečenia priestorov vďaka nášmu kamerovému systému.

Vedľa samotného hardwaru ponúkame aj výhodné ceny energií. Máme uzavreté niekoľkoročné zmluvy s dodávateľom energií, vďaka čomu sa ceny za energie nemenia a my tak klientom môžeme ponúknuť vždy najlepšiu možnú cenu energie na trhu.

Aké kryptomeny Future Mining ťaží?

Ako už bolo povedané, kryptomien existuje obrovské množstvo, avšak spoločnosť Future Mining si na ťažbu starostlivo vyberá také kryptomeny, ktoré sú tradičné a majú stabilné postavenie na trhu. Je pre nás dôležité, aby ťažené meny mali potenciál rastu do budúcna a boli tak pre našich klientov výhodné. Vedľa najznámejšieho Bitcoinu u nás tak prebieha ťažba Etherea, druhej najväčšej kryptomeny. Ťažíme taktiež Litecoin, Monero, Ravencoin, Classic alebo Ergo.

Investície do kryptomien s Future Mining

Okrem ťažby digitálnych mien sa Future Mining venuje taktiež investíciám. Investícia do kryptomien je síce menej riskantná než mining, ale vyžaduje znalosti významu a systému kryptomien, aby bolo zaručené, že táto činnosť bude generovať zisk. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam ponúkame našim klientom investovanie so stanoveným termínom na vyplácanie výnosov i na návrat pôvodného vkladu.

Poradenstvo Future Mining

Future Mining ponúka aj odborné poradenstvo. Obrátiť sa na nás môžete, ak budete potrebovať radu pri zapojení ťažobného počítača, poradíme vám taktiež so samotnou ťažbou kryptomien, či investícií do kryptomien.

Poradenstvo poskytujeme aj ohľadom legislatívy, ktorá sa ku kryptomenám vzťahuje. Povieme vám, aké sú v tejto oblasti povinnosti, aby ste sa nedostali do problémov so zákonom a vyhli sa tučným pokutám.

Chcem spolupracovať s Future Mining, ako to bude prebiehať?

Ak sa chcete vrhnúť do sveta digitálnych mien a začať s ťažbou spoločne s Future Mining, určite vás zaujíma, ako všetko prebieha. Celý postup sa dá zhrnúť do piatich krokov:

1. Informácie

Na začiatok je pre nás veľmi dôležité, aby sme vám všetko dobre vysvetlili. Počas nášho stretnutia, ktoré môže prebiehať ako osobne, tak online nebo telefonicky, vám objasníme, ako ťažba prebieha, prípadne doplníme vaše súčasné znalosti. Samozrejme, že zodpovieme všetky vaše otázky a zistíme, aké očakávania od ťažby kryptomien máte.

2. Návrh

Po zistení, aké sú vaše predstavy pre vás zostavíme návrh ťažobného balíčku, ktorý bude obsahovať návrh konfigurácie ťažobných strojov a nastavenie výpočtového výkonu. Určíme, aké množstvo elektrickej energie bude potrebné a zahrnutá tu bude aj správa strojov a ďalšie nevyhnutnosti.

3. Zmluva

V momente, kedy si ťažobný balíček odsúhlasíme a dohodneme sa na podmienkach ku spokojnosti oboch strán, prichádza na rad podpis zmluvy.

4. Zapojenie

Akonáhle dôjde k prvej platbe, sú do 14 dní zapojené ťažobné stroje a je nastavená digitálna peňaženka, kam sa budú vyťažené mince ukladať. Klient taktiež bude mať prístup k aplikácii, v ktorej uvidí informácie o tom, ako ťažba prebieha.

5. Ťažba

Po zapojení strojov a dokončení nastavenia potom už dochádza na samotnú ťažbu. My sa o vaše ťažiarske zariadenie staráme a vy len sledujete, ako pracuje. Priebežne môžete sledovať prírastok vyťažených mincí a mesačne prebieha platba za energie a servisný poplatok.

Těžba Bitcoinu

Milionové zisky a příběh jako z pohádky. Právě s tím si nejznámější kryptoměnu světa spojuje široká veřejnost. Největší boom Bitcoin (BTC) zažil v roce 2017, kdy se jeho hodnota vyšplhala na rekordních 21 000 $. A zájem o tuto digitální měnu neklesá.

více informací o měně

Těžba Monera

Digitální měna Monero (XMR) slouží k rychlým, bezpečným a hlavně nevystopovatelným platbám. Vděčí za to důmyslnému systému podpisů, který neobsahuje žádné informace o provedené transakci. Identita odesílatele a příjemce tak zůstává anonymní.

více informací o měně

Těžba Etherea

Ethereum je platforma pro decentralizované aplikace na principu open-source softwaru. Programátoři ji hojně používají pro vývoj nových peněženek na kryptoměny, investičních aplikací i her s in-game aktivy s možností vydělávat reálné peníze.

více informací o měně

CHCETE S NAMI ŤAŽIŤ
ALEBO SA DOZVEDIEŤ VIAC O ŤAŽBE ?

Napíšte nám a my odpovieme do 48 hodín.


  Meno a priezvisko


  E-mail


  Telefón

  Váš text

  Poznámka: Kliknutím na tlačidlo Odoslať súhlasíte s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

  Chcete si nechat ujít další růst kryptoměn?

  Nechcete se radši dozvědět více? 

  Nechte nás na sebe kontakt a my se vám obratem ozveme.